Information vedr. forsigtig genopstart

Kære foreninger

Vi ved, at den aktuelle nedlukning har været svær for alle, og at I står på spring for at komme i gang med jeres træning og aktiviteter. I takt med sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver foreningslivet nu åbnet delvis op – på en forsigtig og kontrolleret måde – og enkelte foreninger kan derfor i begrænset omfang påbegynde visse aktiviteter. 

Vi understreger, at genåbningen indtil videre kun omfatter udvalgte foreningstyper, og at afvikling af aktiviteter skal foregå efter særlige vilkår. Det er derfor vigtigt, at I tager jer tid til at læse nedenstående informationer grundigt vedr. opstart af udendørsidræt i Hvidovre Kommune.

Følgende sportsgrene kan opstarte træning og aktiviteter udendørs:

Tennis

Atletik

Petanque

Ridning

Kajak

Sejlsport

Roning

Spejderaktiviteter

Opstarten gælder kun udendørsaktiviteter, og derfor er der stadig lukket for brug af klubhuse, kommunale bygninger og fælles omklædnings- og badefaciliteter. Det understreges desuden, at der kan være enkelte anlæg, som af hensyn til klargøring ikke kan benyttes nu og her. Derudover har Hvidovre Kommune IKKE åbnet op for brug af fodboldbaner, og derfor må der IKKE arrangeres aktiviteter på disse.

Hver enkelt forening inden for de nævnte sportsgrene/aktivitetstyper skal rette henvendelse til den enkelte ansvarlige idrætsleder/spejderleder på området og aftale, hvornår der kan afholdes aktiviteter på kommunale udearealer.

Krav om overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Det er en forudsætning for opstart af aktiviteter, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Det indebærer blandt andet:

·         At man ikke må samles flere end 10 personer.

·         At man skal holde 2 meters afstand til andre personer.

·         At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.

·         At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

·         At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

·         Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

·         Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Den enkelte forening er ansvarlig for brug af sprit til hænder, rekvisitter, rengøring af håndtag mm.

Såfremt sundhedsmyndighedernes anbefalinger ikke overholdes, kan den ansvarlige forening få frataget tider. Hvis der udskrives bøder, afholder foreningerne selv udgiften hertil.

Den videre udvikling på området

Vi vil bede de foreninger, hvis aktivitetstype endnu ikke er udvalgt til opstart, om at væbne jer med tålmodighed. Vi håber og forventer, at der snart bliver mulighed for at åbne op for endnu flere aktiviteter på de kommunale baner og anlæg. Derudover henstiller vi til, at idrætsaktiviteter, der afholdes på andre lokaliteter end de kommunale faciliteter, også følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger samt foregår i mindre grupper og med behørig afstand.

De officielle anbefalinger til brug for sportsfaciliteter og afvikling af aktiviteter mv. ændres løbende. Vi vil derfor holde jer orienteret om mulighederne og ændringerne i takt med Sundhedsmyndighederne og DIFs udmeldinger.


Center for Kultur og Fritid

Venlig hilsen